نمایش 8 نتیحه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36
بستن

شرکت اکو پلاست

شرکت اکو پلاست يكي از توليدات شركت اکو پلاست توليد نوار اخطار در جهت اطلاع رساني از حوادث پيش بيني
بستن

نوار خطر خطر برق گرفتگی

نوار خطر خطر برق گرفتگی  نوار هشدار برق گرفتگی جنس درجه دو جنس درجه یک
بستن

نوار خطر عرض ۱۰ سانت مخابرات

نوار خطر جهت هدایت ترافیک ، متمایز نمودن مناطق خاص و یا ممانعت از ورود افراد متفرقه به ناحیه های خطرناک به کار می رود. نوارهای خطر برای ایمن سازی محیط کارگاهی می باشد که کارگران و پرسنل با ایمنی بیشتر به فعالیت و تردد بپردازند. توجه به نوارهای خطر در کاهش میزان حوادث بسیار مؤثر می باشد.
بستن

نوار خطر عرض ۱۵ سانت کیلویی برق گرفتگی

نوار خطر جهت هدایت ترافیک ، متمایز نمودن مناطق خاص و یا ممانعت از ورود افراد متفرقه به ناحیه های خطرناک به کار می رود. نوارهای خطر برای ایمن سازی محیط کارگاهی می باشد که کارگران و پرسنل با ایمنی بیشتر به فعالیت و تردد بپردازند. توجه به نوارهای خطر در کاهش میزان حوادث بسیار مؤثر می باشد.
بستن

نوار خطر عرض ۱۵ سانت کیلویی زرد

بهترین رنگ جهت مشخص کردن خطرات رنگ زرد می باشد.بسرعت توسط چشم انسان تشخصی داده می شود. نوارهای خطر برای ایمن سازی محیط کارگاهی می باشد که کارگران و پرسنل با ایمنی بیشتر به فعالیت و تردد بپردازند. توجه به نوارهای خطر در کاهش میزان حوادث بسیار مؤثر می باشد.
بستن

نوار خطر عرض۸ سانت ۱۰۰ متری برق گرفتگی

نوار خطر برق گرفتگی پلی اتیلنی 8 سانتی متری نوار خطر جهت هدایت ترافیک ، متمایز نمودن مناطق خاص و یا ممانعت از ورود افراد متفرقه به ناحیه های خطرناک به کار می رود.نوارهای خطر برای ایمن سازی محیط کارگاهی می باشد.
بستن

نوار خطر عرض۸ سانت ۱۰۰ متری زرد

نوار خطر جهت هدایت ترافیک ، متمایز نمودن مناطق خاص و یا ممانعت از ورود افراد متفرقه به ناحیه های خطرناک به کار می رود. نوارهای خطر برای ایمن سازی محیط کارگاهی می باشد که کارگران و پرسنل با ایمنی بیشتر به فعالیت و تردد بپردازند. توجه به نوارهای خطر در کاهش میزان حوادث بسیار مؤثر می باشد.
بستن

نوار هشدار عرض ۱۵

نوار خطر عرض ۱۵ نوع کیفیت درجه دو     ضخامت ۱۵ میکرون